Biography


Fon Klement Geboren10-11-1930 te Amsterdam - november 2000

Opleiding: Autodidakt Techniek: Tekenen, schilderen, boardsnede

"Grafiek" is een discipline waarvoor je kiest. Ik vecht voor goede grafiek, omdat er helaas vaak wat afgesjoemeld wordt. Fon Klement over zijn werk als graficus. En eerlijk is zijn werk. Je ziet waar het voor staat. Wie zou kunnen bedenken dat er aan deze harmonieuze, eenvoudige kunstwerken een analytisch proces waarbij twee uitersten de hoofdrol spelen vooraf gaat? Met strakke zwarte lijnen die soms dwingend lijken zet hij zijn voorstellingen neer. Echter dit is slechts een deel van het proces waarbinnen een kunstwerk tot stand komt. Door verdergaande analyse van het verhaal dat hij wil vertellen worden zijn boardsneden juist ook erg gevoelig en teder. Ze zijn ingevuld met heldere, duidelijke kleuren die zeer gedoceerd zijn aangebracht. De eenvoud in zijn werken wordt mede bepaald door zijn onderwerpkeuze, bloemstillevens met of zonder attributen als een stoel. Fon Klement heeft vooral bekendheid verworven als non-figuratief werkend kunstenaar. Op een gegeven moment is hij vast komen te zitten in zijn eigen abstracte vormentaal. Naarmate hij ouder werd is hij zich vrijer gaan voelen en heeft hij zichzelf toegestaan om te gaan schilderen wat hij prachtig vond, een vaas met bloemen of de vormen van een blad. Fon Klement is in november 2000 overleden. Hij werd gerekend tot een van de succesvolste kunstenaars van zijn tijd al zou hij dit nooit van zich zelf gezegd hebben.

Als kunstenaar was Fon Klement autodidact. Na een korte periode waarin hij als figuratief schilder en houtsnijder aanzien verwierf, kwamen in 1960 de eerste meerkleuren grafiekbladen tot stand in de hem zo typerende techniek "de hoogdruk boardsnede". Herkenbare vormelementen maakten geleidelijk plaats voor meer abstracte motieven in een sober kleurengamma. Een overzicht van dit werk was in 1980 te zien in het Museum Van Bommel - Van Dam in Venlo. Deze tentoonstelling was voor Fon Klement mede aanleiding om weer te gaan schilderen, en de eerste geheel abstracte schilderijen waren hier te zien.

In de tachtiger jaren doen vegetatieve elementen, waarvan vorm en kleur uitbundig zijn, hun intrede. In september 1990 wordt ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag nieuw werk tentoongesteld in het Singer museum te Laren. Tegelijkertijd verschijnt er een boek over zijn grafiek, schilderijen en tekeningen. Zijn oeuvre is behalve op exposities te zien op reizende grafiektentoonstellingen.

Sinds 1961 is hij lid van "Xylon", de internationale vereniging van houtsnijders, die regelmatig grafiek toont in heel Europa. De expositie "Prints today in the U.S.A", met een overzicht van grafiek van Nederlandse kunstenaars, onder wie Fon Klement, reist jarenlang door de Verenigde Staten. Tijdens de Grafiekbiennale "Grafiek nu" in Laren in het najaar van 1990, en later op de Internationale Grafiekbiennale in Maastricht, die tijdens de zomer van 1993 wordt gehouden, wordt aan Fon Klement de publieksprijs toegekend.

In 1992 verscheen een bundel met zeven gedichten van Marion Bloem naast zeven prenten van Fon Klement onder de titel "Zwart/wit in en achter kleuren". Dit album was een nieuw hoogtepunt in het grafisch oeuvre van Fon Klement, die tot een van de succesrijke kunstenaars van deze tijd dient te worden gerekend.